Sản phẩm

SSK-01Ống phun xịt

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² - Nổ: 160kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi xoắn polyester, keo.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

SAK-01ỐNG KHÍ ÁP LỰC CAO CẤP

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 13mm,...

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² - Nổ: 160kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi xoắn polyester, keo.

Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

CBV-04ỐNG BỆN SỢI TRONG SUỐT

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm ~ 50mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filiament.

Tưới nước, hút nước, đóng vai trò truyền dẫn trong các thiết bị công nghiệp.

Xem thêm

GV-04Ống làm vườn

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

10mm, 13mm, 16mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filiament.

Tưới nước cây trồng, truyền dẫn nước trong hộ gia đình.

Xem thêm

WK-04Ống hàn xì

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8.0mm, 15mm

50M, 100M, 150M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 100kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), phụ gia chống cháy, sợi Polyester Filiament.

Được sử dụng trong các máy móc, thiết bị hàn, cắt.

Xem thêm

SWV-05Ống nhựa lõi thép

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

15mm~ 50mm

50M, 100M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), thép không gỉ.

Dùng để hút, dẫn nước, thức uống và thức ăn lỏng.

Xem thêm

SSK-01Ống phun xịt

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² - Nổ: 160kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi xoắn polyester, keo.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

5LSV-03ỐNG PHUN XỊT 5 LỚP

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² - Nổ: 150kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

GTLSV-02ỐNG PHUN XỊT VÀNG HAI VẠCH

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² – Nổ: 150kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

GDSV-02ỐNG PHUN XỊT VÀNG

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² – Nổ: 150kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

RSSV-02ỐNG PHUN XỊT XOẮN ĐỎ

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² – Nổ: 150kgf/cm²

-10° C ~ 50° C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

RNSV-02ỐNG PHUN XỊT LƯỚI ĐỎ

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 7.5mm, 8.5mm, 10mm, 13mm, 25mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² – Nổ: 150kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Phun hóa chất nông nghiệp và công nghiệp. Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

SAK-01ỐNG KHÍ ÁP LỰC CAO CẤP

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 13mm,...

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 40kgf/cm² - Nổ: 160kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC, phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi xoắn polyester, keo.

Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

BAK-04ỐNG KHÍ ÁP LỰC CAO MÀU ĐEN

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 25kgf/cm² - Nổ: 120kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

NAK-04ỐNG KHÍ ÁP LỰC CAO XANH NAVY

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 25kgf/cm² - Nổ: 120kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

5LAV-03ỐNG KHÍ ÁP LỰC CAO 5 LỚP

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

16mm, 19mm, 25mm, 32mm

50M, 100M

Hoạt động tốt: 30kgf/cm² - Nổ: 160kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filament.

Được sử dụng trong các máy móc tự động, hệ thống khí nén, và được ứng dụng trong các mục đích đặc biệt khác.

Xem thêm

CBV-04ỐNG BỆN SỢI TRONG SUỐT

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm ~ 50mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filiament.

Tưới nước, hút nước, đóng vai trò truyền dẫn trong các thiết bị công nghiệp.

Xem thêm

GV-04Ống làm vườn

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

10mm, 13mm, 16mm

50M, 100M, 150M, 200M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), sợi Polyester Filiament.

Tưới nước cây trồng, truyền dẫn nước trong hộ gia đình.

Xem thêm

WK-04Ống hàn xì

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

6.5mm, 8.0mm, 15mm

50M, 100M, 150M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 100kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), phụ gia chống cháy, sợi Polyester Filiament.

Được sử dụng trong các máy móc, thiết bị hàn, cắt.

Xem thêm

SWV-05Ống nhựa lõi thép

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

15mm~ 50mm

50M, 100M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 80kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), thép không gỉ.

Dùng để hút, dẫn nước, thức uống và thức ăn lỏng.

Xem thêm

FRV-04ỐNG CUỘN CỨU HỎA

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

19mm, 25mm

30M, 50M, 100M

Hoạt động tốt: 25kgf/cm² - Nổ: 120kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), phụ gia chống cháy, sợi Polyester Filiament.

Được sử dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm

OV-04ỐNG DẪN DẦU

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

25mm

50M, 70M

Hoạt động tốt: 20kgf/cm² - Nổ: 100kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Hạt nhựa PVC , phụ gia làm dẻo (100% không độc hại), chất chống dầu, sợi Polyester Filiament.

Được sử dụng để truyền dẫn dầu trong máy móc, thiết bị.

Xem thêm

HRV-50ỐNG CUỘN TRỤC QUAY 50M

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

13mm

50M

Hoạt động tốt: 25kgf/cm² - Nổ: 120kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Rulo PVC, Ống PVC, Thép.

Cung cấp nước cho hoạt động làm vườn và nông nghiệp.

Xem thêm

HRV-30ỐNG CUỘN TRỤC QUAY 30

Kích thước

Chiều dài

Áp lực

Nhiệt độ

Chất liệu

Mục đích

13mm

30M

Hoạt động tốt: 25kgf/cm² - Nổ: 120kgf/cm²

-10°C ~ 50°C

Rulo PVC, Ống PVC, thép.

Cung cấp nước cho hoạt động làm vườn và nông nghiệp.

Xem thêm